Lampa błyskowa

 1. Naciśnij (Lampa błyskowa) na przycisku sterowania.

 1. Wybierz żądany tryb przyciskiem sterowania.


(Auto)
Lampa błyskowa uruchomi się automatycznie, gdy otoczenie jest ciemne lub w razie oświetlenia od tyłu.

(Włącz)
Lampa błyskowa zawsze błyska.

(Synch. z dł. czas.)
Lampa błyskowa zawsze błyska.
W ciemnych miejscach czas otwarcia migawki wydłuża się, aby wyraźnie sfotografować tło, które jest poza zasięgiem lampy błyskowej.

(Wyłącz)
Lampa błyskowa nie błyska.

Gdy na zdjęciach wykonanych z lampą błyskową pojawiają się białe okrągłe plamy
Powodem są cząsteczki (kurz, pyłki kwiatów itp.) unoszące się w powietrzu w pobliżu obiektywu. Gdy zostaną uwydatnione światłem lampy błyskowej, pojawią się jako białe, okrągłe plamki.
Jak można zredukować białe okrągłe plamy?
 • Oświetl pokój i zrób zdjęcie bez lampy błyskowej.

 • Wybierz tryb (Duża czułość) w menu Wybór sceny. ([Wyłącz] zostaje wybrane automatycznie.)

Uwagi
 • Lampa błyska dwukrotnie. Pierwszy błysk reguluje moc błysku.

 • Gdy ładuje się lampa błyskowa, wyświetlane jest .

 • Przed błyskiem lampa błyskowa otwierana jest automatycznie. Nie zakrywaj lampy błyskowej palcami.

 • Lampa błyskowa jest automatycznie chowana w następujących sytuacjach:

 • Zasilanie jest włączane/wyłączane, aparat jest przełączany do trybu odtwarzania lub do trybu USB.

 • Tryb lampy błyskowej jest ustawiony na (Wyłącz).

 • Pokrętło trybu pracy jest ustawione na (Rozległa panorama) lub (Tryb filmu).

 • Aby nie używać lampy błyskowej, należy wcześniej ustawić tryb lampy błyskowej na (Wyłącz). Dzięki temu lampa błyskowa nie otworzy się.

 • Nie należy wpychać lub wyciągać lampy błyskowej palcami. Może to doprowadzić do awarii.

 • Nie można użyć lampy błyskowej podczas wykonywania serii.

 • Podczas fotografowania z lampą błyskową i funkcją zoomu ustawioną w pozycji W, w zależności od warunków fotografowania na ekranie może pojawić się cień obiektywu. Jeśli tak się stanie, ustaw funkcję zoomu w pozycji T i ponownie zrób zdjęcie z lampą błyskową.

Podobny temat