Zdjęcie z uśmiechem

Gdy aparat wykryje uśmiech, spust migawki zostanie zwolniony automatycznie.
 1. Naciśnij (Uśmiech) na przycisku sterowania.

 1. Poczekaj na wykrycie uśmiechu.

Gdy uśmiech zostanie wykryty i poziom uśmiechu przekroczy na wskaźniku punkt , aparat automatycznie wykona zdjęcia.
 • Jeżeli naciśniesz spust migawki w trybie zdjęcia z uśmiechem, aparat wykona zdjęcie, po czym wróci do trybu zdjęcia z uśmiechem.

 1. Aby zatrzymać fotografowanie, ponownie naciśnij przycisk (Uśmiech).

Wskazówki dla lepszego uchwycenia uśmiechów
 1. Nie chować oczu za grzywką. Nie należy zasłaniać twarzy kapeluszem, maską, okularami słonecznymi itp.

 1. Twarz powinna znajdować się na wprost aparatu i w miarę możliwości na tym samym poziomie. Oczy powinny być zmrużone.

 1. Uśmiechnąć się wyraźnie, otwierając usta. Uśmiech jest łatwiejszy do wykrycia, gdy widoczne są zęby.

 • Migawka działa gdy uśmiechnie się osoba, której twarz została wykryta.

 • Przy użyciu funkcji [Wykrywanie twarzy] można wybrać obiekt, który będzie miał ustawiony priorytet wykrywania twarzy. Aby wykonać wykrywanie uśmiechu dla innej twarzy, zmień priorytetową twarz za pomocą na przycisku sterowania. [Szczegóły]

 • Jeśli uśmiech nie zostanie wykryty, naciśnij przycisk MENU [Czułość na uśmiech] i ustaw wartość [Lekki uśmiech].

Uwagi
 • Fotografowanie w trybie zdjęcia z uśmiechem zakończy się automatycznie, gdy zapełni się karta pamięci lub pamięć wewnętrzna.

 • Uśmiechy mogą nie zostać prawidłowo wykryte, zależnie od warunków.

 • Nie można używać funkcji zoomu cyfrowego.

Podobny temat