Samowyzw.

  1. Naciśnij (Samowyzw.) na przycisku sterowania.

  1. Wybierz żądany tryb przyciskiem sterowania.


(Wyłącz)
Samowyzwalacz nie jest używany.

(10 s)
Ustawia 10-sekundowy samowyzwalacz.
Gdy naciśniesz spust migawki, lampka samowyzwalacza zacznie migać i słychać sygnał dźwiękowy aż do uruchomienia się migawki.
Aby anulować, naciśnij ponownie .

(2 s)
Ustawia 2-sekundowy samowyzwalacz.

(Autoportret z 1 osobą)
Ustawia samowyzwalacz na autoportret.
Gdy aparat wykryje określoną liczbę twarzy, słychać sygnał dźwiękowy i spust migawki uruchomi się 2 sekundy później.

(Autoportret z 2 osobami)

Jak uniknąć rozmazania
Jeżeli ręce lub ciało poruszą się, gdy trzymasz aparat i naciskasz spust migawki, wystąpią drgania aparatu.
Drgania aparatu często występują przy słabym oświetleniu lub przy długim czasie otwarcia migawki, na przykład w trybie (Nocny portret) lub (Nocny widok).
Aby zapobiec rozmazywaniu, zrób zdjęcie przy użyciu samowyzwalacza z 2-sekundowym opóźnieniem i po naciśnięciu spustu migawki przyciśnij do ciała ramiona, aby unieruchomić aparat.

Automatyczne fotografowanie z samowyzwalaczem w funkcji autoportretu

Skieruj obiektyw w swoją stronę, aby określona liczba twarzy pojawiła się na ekranie i uruchomiona została migawka. Nie poruszaj aparatem po usłyszeniu sygnału dźwiękowego.
  • Można także nagrać obraz, naciskając spust migawki w czasie tej operacji.

Podobny temat