Oglądanie zdjęć

  1. Naciśnij przycisk (Odtwarzanie), aby przełączyć się do trybu odtwarzania.

  1. Wybierz obraz przy użyciu przycisku sterowania.

Oglądanie obrazów wykonanych innym aparatem
Aparat tworzy plik bazy danych obrazu na karcie pamięci, służący do nagrywania i odtwarzania obrazów. Jeżeli aparat wykryje obrazy zaimportowane z komputera i zarejestrowane w pliku bazy danych obrazu w pamięci wewnętrznej, pojawi się ekran rejestracji z komunikatem Znaleziono nierozpoznane pliki Importuje pliki. Aby obejrzeć niezarejestrowane obrazy, zarejestruj je przez wybranie [OK].
  • Do zarejestrowania obrazów użyj dostatecznie naładowanego akumulatora. Jeżeli podczas rejestracji obrazów akumulator w aparacie będzie prawie całkowicie rozładowany, zarejestrowanie wszystkich danych może zakończyć się niepowodzeniem. Wyczerpanie się akumulatora w trakcie pracy może doprowadzić do uszkodzenia danych.