Indeks obrazów

Wyświetla wiele obrazów jednocześnie.
  1. Naciśnij przycisk (Odtwarzanie), aby przełączyć się do trybu odtwarzania.

  1. Przekręć dźwignię W/T (zoom) do położenia W (), aby wyświetlić ekran indeksu obrazów.

Przekręć dźwignię ponownie, aby wyświetlić ekran indeksu z większą liczbą obrazów. Ponownie przekręć dźwignię, aby wyświetlić obrazy z użyciem Kalendarza, podczas odtwarzania w [Widok daty].
  1. Aby wrócić do ekranu pojedynczego obrazu, wybierz zdjęcie za pomocą przycisku sterowania, po czym naciśnij .

Wyświetlanie obrazów z żądanego dnia / katalogu

Przyciskiem sterowania wybierz pasek po lewej stronie, po czym wybierz żądany katalog za pomocą /.

Wyświetlanie obrazów z użyciem Kalendarza

Gdy opcja [Tryb oglądania] ustawiona jest na [Widok daty], przekręć dźwignię W/T (zoom) do położenia W (), aby wyświetlić obrazy z użyciem Kalendarza, podczas gdy indeks wyświetla więcej obrazów.
  • Aby wybrać miesiąc dla obrazów do wyświetlenia, wybierz / za pomocą przycisku sterowania, a następnie naciśnij .

  • Aby wyświetlić obrazy z wybranego dnia w trybie indeksu, wybierz datę za pomocą przycisku sterowania i naciśnij .

  • Aby wyjść z Kalendarza i ponownie wyświetlić ekran indeksu obrazów, wybierz za pomocą przycisku sterowania, a następnie naciśnij .