Przycisk kasowania

Umożliwia wybranie niechcianych obrazów w celu ich usunięcia.
Można także kasować obrazy za pomocą przycisku MENU. [Szczegóły]
 1. Naciśnij przycisk (Odtwarzanie), aby przełączyć się do trybu odtwarzania.

 1. Przycisk / (Kasuj) żądany tryb na przycisku sterowania

 1. Naciśnij [OK] .


Wszystkie obrazy z tej daty
Wszyst. w tym katalogu
Usuwa wszystkie obrazy w wybranym zakresie dat lub wybrany katalog.
Wiele obrazów
Można wybrać i skasować wiele obrazów jednocześnie. Po kroku 2 wykonaj to, co poniżej.
 1. Wybierz obraz i naciśnij .
  Powtórz powyższe kroki aż do wyczerpania obrazów przeznaczonych do skasowania.
  Wybierz obraz za pomocą znacznika , aby usunąć znacznik .

 1. MENU [OK]

Ten obraz
Usuwa aktualnie wyświetlany obraz w trybie pojedynczego obrazu.
Anuluj
Anuluje kasowanie.


Gdy wybierasz zdjęcia, możesz przełączać tryby indeksu i jednego obrazu
Przekręć dźwignię W/T (zoom) do położenia T () w trybie indeksu, aby powrócić do trybu pojedynczego obrazu i przekręć dźwignię do położenia W () w trybie pojedynczego obrazu, aby powrócić do trybu indeksu.
 • Możesz także przełączać tryby indeksu i jednego obrazu w trybach [Chroń] lub [Drukuj (DPOF)].

Uwagi
 • W łatwym trybie można usunąć tylko aktualnie wyświetlany obraz.

 • Gdy do nagrywania obrazów używana jest pamięć wewnętrzna, tryb oglądania zostanie ustawiony na widok katalogu, a zdjęcia oraz filmy są wyświetlane z tego samego katalogu.


Podobny temat