Oglądanie filmów

  1. Naciśnij przycisk (Odtwarzanie), aby przełączyć się do trybu odtwarzania.

  1. Wybierz film przyciskiem sterowania.

  1. Naciśnij .

Zostanie wyświetlony pasek odtwarzania i rozpocznie się odtwarzanie filmu.

Przycisk sterowania
Funkcja
Odtwarzanie/pauza
Przewijanie do przodu
Przewijanie do tyłu
Wyświetla ekran regulacji głośności.
Wyreguluj głośność za pomocą / na przycisku sterowania, po czym naciśnij .

Uwaga
  • Odtwarzanie niektórych obrazów wykonanych innymi aparatami może nie być możliwe.


Podobny temat