Przewijanie zdjęć panoramicznych podczas wyświetlania

Można przewijać panoramiczne obrazy podczas ich wyświetlania, naciskając środkowy przycisk na przycisku sterowania. Przekręć dźwignię W/T (zoom) do położenia W, aby ponownie wyświetlić cały obraz.
A: Pokazuje wyświetlany fragment całego panoramicznego obrazu

Przycisk sterowania
Działanie
na przycisku sterowania
Przewijane odtwarzanie/pauza w przewijaniu obrazów
/// na przycisku sterowania
Przewija obrazy
Strona W dźwigni W/T (zoom)
Wyświetla cały obraz

  • Obrazy panoramiczne nagrane przy użyciu innego aparatu mogą nie przewijać się prawidłowo podczas odtwarzania.