Używanie opcji MENU (Oglądanie)

Można bez trudu wybrać różne funkcje oglądania przyciskiem MENU.
  1. Naciśnij przycisk (Odtwarzanie), aby przełączyć się do trybu odtwarzania.

  1. Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić ekran menu.

  1. Wybierz żądaną opcję menu za pomocą /// na przycisku sterowania.

  1. Naciśnij na przycisku sterowania.