Slajdy

Obrazy zostają automatycznie po kolei odtworzone.
 1. Naciśnij przycisk (Odtwarzanie), aby przełączyć się do trybu odtwarzania.

 1. MENU (Slajdy) żądany pokaz slajdów na przycisku sterowania


(Odtwarzanie serii)
Rozpoczyna odtwarzanie od aktualnie wyświetlanego zdjęcia.
(Pokaz slajdów z muzyką)
Zdjęcia są odtwarzane wraz z efektami i muzyką.

Ciągłe odtwarzanie

 1. Wybierz przyciskiem sterowania żądany obraz do wyświetlenia.

 1. MENU (Slajdy) [Odtwarzanie serii]


Przycisk sterowania
Działanie
Stop
Ustawia ustawienia wyświetlania.
Wyświetla ekran regulacji głośności.
 • Wyreguluj głośność za pomocą / na przycisku sterowania, po czym naciśnij .

Przewija obraz do tyłu.
Przewija obraz do przodu.

Wyświetlanie zdjęć panoramicznych podczas odtwarzania ciągłego
Całe zdjęcie panoramiczne jest wyświetlane przez trzy sekundy.
Aby przewinąć zdjęcie panoramiczne, naciśnij .

Pokaz slajdów z muzyką

 1. MENU (Slajdy) [Pokaz slajdów z muzyką] na przycisku sterowania

Wyświetlenie ekranu ustawień.
 1. Wybierz żądane ustawienie.

 1. [Start]

 1. Naciśnij , aby zakończyć pokaz slajdów.

Uwaga
 • Funkcja [Pokaz slajdów z muzyką] nie jest dostępna dla zdjęć panoramicznych.Wybór odtwarz.
Wybiera grupę obrazów przeznaczoną do pokazania.
To ustawienie ma wartość stałą, równą [Katalog], gdy do zapisywania obrazów jest używana pamięć wewnętrzna.
Wszystkie
Odtwarza pokaz slajdów ze wszystkich zdjęć po kolei.

Ta data
Odtwarza pokaz slajdów z aktualnie wybranym zakresem daty po ustawieniu opcji [Tryb oglądania] na [Widok daty].

Katalog
Odtwarza pokaz slajdów z obrazów w aktualnie wybranym katalogu w widoku katalogów.Efekty
Wybranie szybkości odtwarzania i nastroju dla pokazu slajdów.
Prosty
Prosty pokaz slajdów z przełączaniem obrazów po określonych interwałach.
Interwał odtwarzania można ustawić w opcji [Interwał], co pozwala na dokładne zapoznawanie się z obrazami.

Nostalgiczny
Nastrojowy pokaz slajdów odtwarza atmosferę sceny filmowej.

Stylowy
Stylowy pokaz slajdów jest odtwarzany w średnim tempie.

Aktywny
Szybki pokaz slajdów odpowiedni do aktywnej sceny.Muzyka
Określenie muzyki od odtworzenia podczas pokazu slajdów. Istnieje możliwość wyboru więcej niż jednej ścieżki dźwiękowej tła. Naciśnij na przycisku sterowania, aby wyświetlić ekran regulacji głośności, a następnie naciśnij /, aby dostosować głośność.
Music1
Domyślne ustawienie dla pokazu slajdów typu [Prosty].

Music2
Domyślne ustawienie dla pokazu slajdów typu [Nostalgiczny].

Music3
Domyślne ustawienie dla pokazu slajdów typu [Stylowy].

Music4
Domyślne ustawienie dla pokazu slajdów typu [Aktywny].

Bez dźwięku
Wyłączenie muzyki w tle.

Uwaga
 • Filmy są odtwarzane bez dźwięku.Interwał
Ustawia odstęp czasu przełączania ekranu. Ustawienie jest określone na [Auto], kiedy nie wybrano opcji [Prosty] w menu [Efekty].

1 s
Ustawia odstęp między obrazami w pokazie slajdów typu [Prosty].
3 s

5 s

10 s

Auto
Interwał jest dopasowywany do wybranego elementu [Efekty].

Wybór muzyki w tle
Wybraną muzykę można przesłać z płyt CD lub plików MP3 do aparatu, aby była ona odtwarzana podczas pokazu slajdów. Aby przesłać muzykę, zainstaluj oprogramowanie „Music Transfer” (w zestawie) na komputerze.
Podobny temat