Tryb oglądania

Umożliwia wybór formatu wyświetlenia do oglądania zdjęć.
  1. Naciśnij przycisk (Odtwarzanie), aby przełączyć się do trybu odtwarzania.

  1. MENU (Tryb oglądania) żądany tryb na przycisku sterowania


(Widok daty)
Wyświetla obrazy według daty.

(Widok katalogu (Zdjęcia))
Wyświetla zdjęcia.

(Widok katalogu (Film))
Wyświetla filmy.

Uwaga
  • Gdy do nagrywania obrazów używana jest pamięć wewnętrzna, tryb oglądania zostanie ustawiony na widok katalogu, a zdjęcia oraz filmy są wyświetlane z tego samego katalogu.

Wyświetlanie Kalendarza

  1. MENU (Tryb oglądania) [Widok daty] na przycisku sterowania

  1. Przekręć kilkukrotnie dźwignię W/T (zoom) do położenia W (), aż wyświetlony zostanie Kalendarz.

Użyj przycisku sterowania, aby wybrać /, po czym wybierz miesiąc, który chcesz wyświetlić. Wybierz datę i naciśnij , aby obejrzeć w trybie indeksu obrazy z wybranej daty.

Oglądanie obrazów wykonanych innym aparatem

Aparat tworzy plik bazy danych obrazu na karcie pamięci, służący do nagrywania i odtwarzania obrazów. Jeżeli aparat wykryje obrazy zaimportowane z komputera i zarejestrowane w pliku bazy danych obrazu w pamięci wewnętrznej, pojawi się ekran rejestracji z komunikatem Znaleziono nierozpoznane pliki Importuje pliki.
Aby obejrzeć niezarejestrowane obrazy, zarejestruj je przez wybranie [OK].
  • Do zarejestrowania obrazów użyj dostatecznie naładowanego akumulatora. Jeżeli do rejestrowania obrazów użyjesz akumulatora o niskim poziomie pozostałej energii, transfer wszystkich danych może być niemożliwy lub dane zostaną uszkodzone, gdy akumulator się wyładuje.