Retusz

Wykonuje retusz nagranego obrazu i zapisuje go jako nowy plik. Oryginalny obraz pozostaje nienaruszony.
  1. Naciśnij przycisk (Odtwarzanie), aby przełączyć się do trybu odtwarzania.

  1. MENU (Retusz) żądany tryb na przycisku sterowania

  1. Wykonaj retusz zgodnie z metodą operacji dla każdego trybu.


(Przycinanie (Zmiana rozm. ))
Nagrywa zbliżenie odtwarzanego obrazu.
Przekręć dźwignię W/T (zoom) do położenia T (), aby wykonać powiększenie, a do położenia W, aby zmniejszyć.
Nastaw punkt powiększenia za pomocą przycisku sterowania.
MENU wybierz rozmiar obrazu do zapisu
[OK]
  • Jakość przyciętych obrazów może ulec pogorszeniu.

  • Rozmiar obrazu, który można przycinać różni się, zależnie od obrazu.

(Korekcja czerwonych oczu)
Koryguje zjawisko czerwonych oczu, spowodowane przez lampę błyskową.
Wybierz [OK] za pomocą przycisku sterowania .
  • Skorygowanie zjawiska czerwonych oczu może nie być możliwe, zależnie od zdjęcia.

(Maskowanie nieostrości)
Zwiększa ostrość obrazu w wybranym kadrze.
Wybierz obszar (kadr) na zdjęciu, który chcesz poddać retuszowi, za pomocą przycisku sterowania MENU.
[OK]
  • Przy niektórych zdjęciach odpowiednia korekta może nie zostać zastosowana, a jakość obrazu może ulec pogorszeniu.


Uwaga
  • Nie można retuszować obrazów panoramicznych i filmów.