Kasuj

Umożliwia wybranie niechcianych obrazów w celu ich usunięcia.
Można także kasować obrazy używając przycisku / (Kasuj). [Szczegóły]
 1. Naciśnij przycisk (Odtwarzanie), aby przełączyć się do trybu odtwarzania.

 1. MENU (Kasuj) żądany tryb na przycisku sterowania

 1. [OK]


(Ten obraz)
Usuwa aktualnie wyświetlany obraz w trybie pojedynczego obrazu.
(Wiele obrazów)
Można wybrać i skasować wiele obrazów jednocześnie. Po kroku 2 wykonaj to, co poniżej.
 1. Wybierz obraz i naciśnij .
  Powtórz powyższe kroki aż do wyczerpania obrazów przeznaczonych do skasowania.
  Wybierz obraz za pomocą znacznika , aby usunąć znacznik .

 1. MENU [OK]

(Wszystkie obrazy z tej daty)
(Wszyst. w tym katalogu)
Usuwa wszystkie obrazy w wybranym zakresie dat lub wybrany katalog.

Uwagi
 • W łatwym trybie można wybrać [1 obraz] lub [Wszyst.].

 • Gdy do nagrywania obrazów używana jest pamięć wewnętrzna, tryb oglądania zostanie ustawiony na widok katalogu, a zdjęcia oraz filmy są wyświetlane z tego samego katalogu.

Podobny temat