Chroń

Chroni nagrane obrazy przed przypadkowym skasowaniem.
Znak jest wyświetlany dla zarejestrowanych obrazów.
  1. Naciśnij przycisk (Odtwarzanie), aby przełączyć się do trybu odtwarzania.

  1. MENU (Chroń) żądany tryb na przycisku sterowania


(Ten obraz)
Chroni aktualnie wyświetlany obraz w trybie pojedynczego obrazu.
(Wiele obrazów)
Można wybrać i ochronić wiele obrazów. Po kroku 2 wykonaj to, co poniżej.
  1. Wybierz obraz i naciśnij .
    Powtórz powyższe kroki aż do wyczerpania obrazów przeznaczonych do ochrony.
    Wybierz obraz za pomocą znacznika , aby usunąć znacznik .

  1. MENU [OK]


Uwaga
  • Gdy do nagrywania obrazów używana jest pamięć wewnętrzna, tryb oglądania zostanie ustawiony na widok katalogu, a zdjęcia oraz filmy są wyświetlane z tego samego katalogu.

Aby anulować ochronę

Wybierz obraz, którego ochronę chcesz usunąć, i usuń ochronę, naciskając na przycisku sterowania, czyli wykonaj tę samą procedurę jak podczas włączania ochrony.
Zniknie wskaźnik i ochrona zostanie zdjęta.