Drukuj (DPOF)

Format DPOF (Digital Print Order Format) jest funkcją umożliwiającą wyznaczenie obrazów na karcie pamięci, które chcesz wydrukować.
Znak (Znacznik druku) jest wyświetlany dla zarejestrowanych obrazów.
  1. Naciśnij przycisk (Odtwarzanie), aby przełączyć się do trybu odtwarzania.

  1. MENU żądany tryb na przycisku sterowania


(Ten obraz)
Polecenie druku aktualnie wyświetlanego obrazu w trybie pojedynczego obrazu.
(Wiele obrazów)
Można wybrać i polecić wydruk wielu obrazów jednocześnie. Po kroku 2 wykonaj to, co poniżej.
  1. Wybierz obraz i naciśnij .

Powtórz powyższe kroki aż do wyczerpania obrazów przeznaczonych do druku.
Wybierz obraz ze znakiem , aby odznaczyć znak .
  1. MENU [OK]


Uwagi
  • Nie można dodać (Znacznik druku) do następujących obrazów:

  • Filmy

  • Obrazy w pamięci wewnętrznej

  • Znak (Znacznik druku) możesz dodać nawet do 999 zdjęć.

Usuwanie zaznaczenia DPOF

Wybierz obraz, aby usunąć rejestrację DPOF, po czym naciśnij na przycisku sterowania, wykonując taką samą procedurę, jak podczas tworzenia zaznaczenia .
Znak zniknie i rejestracja DPOF zostanie usunięta.
Podobny temat