Przewodnik w aparacie

W aparacie jest dostępny wewnętrzny przewodnik po funkcjach. Pozwala to na przeszukanie funkcji aparatu pod kątem niezbędnych elementów.
Po przeczytaniu przewodnika można użyć wybranej funkcji.
  1. Naciśnij przycisk MENU.

  1. Wybierz żądaną pozycję MENU za pomocą przycisku / na przycisku sterowania.

  1. Naciśnij przycisk / (Przewodnik w aparacie).

Zostanie wyświetlony przewodnik dotyczący funkcji wybranej w kroku 2.
  1. Naciśnij przycisk /, aby wybrać wyświetlanie podsumowania lub szczegółów operacji.

  • Po wybraniu opcji [Użyj tej funkcji] aparat zostanie automatycznie przełączony na wybrany tryb.

  • Funkcję można wyszukać za pomocą słów kluczowych lub ikony, naciskając przycisk / (Przewodnik w aparacie), gdy MENU nie jest wyświetlane.

  1. Aby zakończyć [Przewodnik w aparacie], naciśnij przycisk / (Przewodnik w aparacie).