Opcje MENU, których nie można ustawić odpowiednio do Trybu oglądania

W poniższej tabeli symbol zaznaczenia oznacza funkcję, którą użytkownik może zmienić, natomiast — wskazuje taką, której nie można zmienić.

Opcje menu
Karta pamięci
Pamięć wewnętrzna
Widok daty
Widok katalogu (Zdjęcia)
Widok katalogu (Film)
Widok katalog
(Slajdy)
(Tryb oglądania)
(Retusz)
(Kasuj)
(Chroń)
Drukuj (DPOF)
(Obróć)
(Przewodnik w aparacie)
(Ustawienia)

Uwaga
  • Na ekranie wyświetlane są tylko opcje dostępne w danym trybie.