Rozdz. wyświetlania

Wybiera jakość wyświetlenia na ekranie dla fotografowania.
  1. Ustaw aparat w tryb fotografowania.

  1. MENU (Ustawienia) (Ustawienia fotografowania) [Rozdz. wyświetlania] żądany tryb


Wysoka
Wyświetla obraz wysokiej jakości dla fotografowania.

Standardowa
Wyświetla obraz standardowej jakości dla fotografowania.

Uwagi
  • Akumulator może szybciej się wyładować, gdy opcja [Rozdz. wyświetlania] ustawiona jest na [Wysoka].

  • W trybie rozległej panoramy i filmu [Rozdz. wyświetlania] jest ustawiona na [Wysoka].