Zoom cyfrowy

Wybiera tryb zoomu cyfrowego. Aparat powiększa obraz używając zoomu optycznego (maksymalnie 16×). Gdy przekroczona jest skala zoomu, aparat stosuje inteligentny zoom lub precyzyjny zoom cyfrowy.
  1. Ustaw aparat w tryb fotografowania.

  1. MENU (Ustawienia) (Ustawienia fotografowania) [Zoom cyfrowy] żądany tryb


Inteligentny ()
Powiększa obraz cyfrowo w zakresie nie powodującym zniekształcenia obrazu, zależnie od rozmiaru obrazu (Inteligentny zoom).

Precyzyjny ()
Powiększa wszystkie rozmiary zdjęć w skali całkowitej około 64×, włączając zoom optyczny 16×. Weź jednak pod uwagę, że jakość obrazu pogorszy się, gdy wyjdziesz poza skalę zoomu optycznego (Precyzyjny zoom cyfrowy).

Wyłącz
Nie używa zoomu cyfrowego.

Uwagi
  • Funkcja cyfrowego zoomu nie działa w następujących sytuacjach:

  • W trybie rozległej panoramy

  • Gdy wybór sceny jest ustawiony na (Zaawansowane fot. sport.).

  • Gdy działa funkcja zdjęcia z uśmiechem.

  • Gdy opcja [Samowyzw.] jest ustawiona na [Autoportret z 1 osobą] lub na [Autoportret z 2 osobami].

  • Inteligentny zoom nie jest dostępny podczas nagrywania, lub gdy rozmiar obrazu jest ustawiony na [16M] lub [16:9(12M)].

  • Funkcja wykrywania twarzy nie działa, gdy używany jest zoom cyfrowy.

Całkowita skala zoomu przy użyciu inteligentnego zoomu (włączając zoom optyczny 16×)

Dostępny współczynnik zoomu różni się, zależnie od rozmiaru obrazu.

Rozmiar
Całkowita skala zoomu
10M
Około 20×
5M
Około 28×
VGA
Około 115×
16:9(2M)
Około 38×