Red. czerw. oczu

Przed zrobieniem zdjęcia lampa błyska dwa lub więcej razy, aby zredukować zjawisko czerwonych oczu, występujące gdy używana jest lampa błyskowa.
  1. Ustaw aparat w tryb fotografowania.

  1. MENU (Ustawienia) (Ustawienia fotografowania) [Red. czerw. oczu] żądany tryb


Auto
Gdy działa funkcja wykrywania twarzy, lampa błyska automatycznie, aby zredukować zjawisko czerwonych oczu.

Włącz
Lampa zawsze błyska, aby zredukować zjawisko czerwonych oczu.

Wyłącz
Nie stosuje redukcji czerwonych oczu.

Co powoduje zjawisko czerwonych oczu?
Źrenice są rozszerzone w ciemnym otoczeniu. Światło lampy błyskowej odbija się w naczyniach krwionośnych dna oka (siatkówki) (A), powodując efekt czerwonych oczu.
Inne sposoby redukcji czerwonych oczu
  • Wybierz tryb (Duża czułość) w menu Wybór sceny. (Błysk jest automatycznie ustawiony na [Wyłącz].)

  • Gdy oczy fotografowanej osoby wyjdą czerwone, popraw obraz używając [Retusz] [Korekcja czerwonych oczu] w menu podglądu lub za pomocą dostarczonego oprogramowania „PlayMemories Home”.

Uwagi
  • Aby uniknąć rozmazania obrazu, trzymaj aparat nieruchomo, aż do chwili zwolnienia spustu migawki. Następuje to zwykle po sekundzie od zwolnienia spustu migawki, nie pozwól obiektowi na poruszenie się w tym czasie.

  • Redukcja czerwonych oczu może nie przynieść pożądanych efektów. Zależy to od indywidualnych różnic i warunków, na przykład od odległości fotografowanej osoby lub od tego, czy nie patrzyła na przedbłysk.

  • Jeżeli funkcja wykrywania twarzy nie jest używana, redukcja czerwonych oczu nie działa, nawet jeśli ustawiono wartość [Auto].

  • Opcja [Red. czerw. oczu] jest ustawiona na [Wyłącz] w następujących sytuacjach:

  • Gdy w wyborze sceny wybrany został tryb (Nocny widok), (Duża czułość), (Kulinaria), (Zwierzę domowe), (Fajerwerki) lub (Zaawansowane fot. sport.).

  • Gdy działa funkcja zdjęcia z uśmiechem.