Wpisz datę

Wybierz, czy na zdjęciach ma być naniesiona data ich wykonania.
  1. Ustaw aparat w tryb fotografowania.

  1. MENU (Ustawienia) (Ustawienia fotografowania) [Wpisz datę] żądany trybWłącz ()
Data wykonania zdjęcia jest zapisywana.
Gdy została wybrana opcja [Włącz], w prawym dolnym rogu ekranu podczas wykonywania zdjęcia pojawi się ikona .
Jednak w niektórych trybach, w których nie można nanosić daty, znak zniknie.
Wyłącz
Data wykonania zdjęcia nie jest zapisywana.

Uwagi
  • Nie można zapisywać daty w następujących sytuacjach:

  • W trybie filmu

  • W trybie rozległej panoramy

  • W trybie Ustawienia serii zdjęć

  • W trybie łatwym

  • Nie jest możliwe usunięcie daty, która została już naniesiona na zdjęcie.

  • Po włączeniu w aparacie funkcji nakładania dat podczas wydruku, daty będą drukowane podwójnie.

  • Nie jest możliwe nałożenie na zdjęcie daty zapisania zdjęcia.