Brzęczyk

Wybiera dźwięk słyszalny podczas pracy aparatu.
  1. MENU (Ustawienia) (Główne ustawienia) [Brzęczyk] żądany trybMigawka
Dźwięk migawki rozlega się po naciśnięciu spustu migawki.
Włącz
Włącza brzęczyk/dźwięk migawki, gdy naciśniesz przycisk sterowania/spust migawki.

Wyłącz
Wyłącza sygnał dźwiękowy migawki.