Jasność panelu

Poziom jasności ekranu można ustawić w zakresie od 1 do 5. Im wyższa liczba, tym jaśniejszy ekran.
Jeśli używasz aparatu przy jasnym świetle zewnętrznym, wybranie wyższej liczby ułatwia odczytanie ekranu.
  1. MENU (Ustawienia) (Główne ustawienia) [Jasność panelu] żądany tryb

Uwagi
  • Wyższy poziom jasności ekranu oznacza szybsze wyczerpywanie akumulatorów.

  • Dłuższe nieużywanie aparatu oznacza, że ekran zostanie przyciemniony.

  • Po wyświetleniu wskaźnika za wysokiej temperatury (), ekran może zostać przyciemniony niezależnie od tego ustawienia. [Szczegóły]