Language Setting

Wybiera język używany dla opcji menu, ostrzeżeń i komunikatów.
  1. MENU (Ustawienia) (Główne ustawienia) [Language Setting] żądany tryb