Kolor wyświetlania

Ustawia kolor wyświetlenia na ekranie.
  1. MENU (Ustawienia) (Główne ustawienia) [Kolor wyświetlania] żądany tryb


Czarny
Ustawia kolor tła ekranu.

Biały

Różowy