Tryb pokazowy

Możesz nastawić, czy chcesz skorzystać z pokazu funkcji zdjęcia z uśmiechem czy z innych funkcji. Gdy nie chcesz oglądać pokazu, wybierz ustawienie [Wyłącz].
  1. MENU (Ustawienia) (Główne ustawienia) [Tryb pokazowy] żądany trybTryb pokaz. 1
Wykonany będzie pokaz funkcji fotografowania.

Tryb pokaz. 2
Jeśli przez 15 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, automatycznie rozpoczyna się pokaz funkcji zdjęcia z uśmiechem.
Wyłącz
Pokaz nie jest wykonywany.

Uwagi
  • Naciśnięcie spustu migawki w czasie pokazu funkcji zdjęcia z uśmiechem uruchomi migawkę, ale zdjęcie nie zostanie nagrane.

  • Podczas pokazu, jeżeli liczba obrazów zapisanych w pamięci wewnętrznej zwiększa się, aparat może automatycznie skasować obrazy.