Info funkcji

Można wybrać, czy podczas używania aparatu informacje o funkcjach mają być wyświetlane, czy nie.
  1. MENU (Ustawienia) (Główne ustawienia) [Info funkcji] żądany tryb


Włącz
Wyświetla / ukrywa informacje funkcji.

Wyłącz