Wyjście wideo

Ustawia wyjście sygnału wideo zgodnie z systemem TV kolorowej używanym przez podłączony sprzęt wideo. Systemy TV kolorowej różnią się zależnie od kraju i regionu.
Jeżeli chcesz oglądać obrazy na ekranie TV, sprawdź system koloru TV w swoim kraju lub regionie. [Szczegóły]
  1. MENU (Ustawienia) (Główne ustawienia) [Wyjście wideo] żądany tryb


NTSC
Ustawia sygnał wyjściowy wideo w tryb NTSC (np. dla USA, Japonii).
PAL
Ustawia sygnał wyjściowy wideo w tryb PAL (np. dla Europy, Chin).