Tryb ekonomiczny

Ustawia czas przed wyłączeniem ekranu oraz czas przed wyłączeniem aparatu.
Jeżeli aparat jest włączony i pracuje z zasilania akumulatorowego oraz przez pewien czas nie wykonasz żadnych operacji, ekran aparatu zgaśnie, a następnie zostanie wyłączony cały aparat. Pozwoli to zapobiec zużywaniu akumulatorów (funkcja automatycznego wyłączania).
  1. MENU (Ustawienia) (Główne ustawienia) [Tryb ekonomiczny] żądany trybMaksymalny
Zapewnia lepsze oszczędzanie akumulatora niż w przypadku ustawienia [Standard.].
Jeśli aparat nie będzie wykorzystywany przez określony czas, zasilanie zostanie automatycznie wyłączone. W trybie fotografowania przed wyłączeniem aparatu zostanie automatycznie zgaszony ekran.
Standard.
Jeśli aparat nie będzie wykorzystywany przez określony czas, zasilanie zostanie automatycznie wyłączone. W trybie fotografowania przed wyłączeniem aparatu zostanie automatycznie zgaszony ekran.
Wyłączenie zasilania wymaga więcej czasu niż przy funkcji [Maksymalny].

Wyłącz
Funkcja automatycznego wyłączania nie jest używana.

Uwaga
  • Aparat nie wyłącza się automatycznie w następujących sytuacjach:

  • W trakcie pokazu slajdów

  • Podczas odtwarzania filmów

  • Podczas połączenia Eye-Fi