Ust. połączenia USB

Po podłączeniu aparatu do komputera lub urządzenia USB za pomocą specjalnego kabla USB (w zestawie) wybiera tryb USB.
  1. MENU (Ustawienia) (Główne ustawienia) [Ust. połączenia USB] żądany tryb


Mass Storage
Ustanawia połączenie przy użyciu Mass Storage między aparatem i komputerem lub innym urządzeniem USB.

PTP/MTP
Po podłączeniu aparatu do komputera pojawi się kreator AutoPlay i zdjęcia znajdujące się w katalogu zapisu aparatu zostają importowane na komputer. (dotyczy Windows 7/Vista/XP, Mac OS X)

Uwaga
  • Gdy [Ust. połączenia USB] jest ustawione na [PTP/MTP], nie można eksportować filmów na komputer. Aby eksportować filmy na komputer, ustaw [Ust. połączenia USB] na [Mass Storage].