Pobierz muzykę

Programu „Music Transfer” można użyć do zmiany utworów odtwarzanych w tle.
  1. MENU (Ustawienia) (Główne ustawienia) [Pobierz muzykę]

Wyświetlony zostanie komunikat „Podłącz do komputera.”.
  1. Wykonaj połączenie USB aparatu i komputera, po czym uruchom program „Music Transfer”.

  1. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zmienić pliki muzyczne.