Utwórz katalog REC

Tworzy katalog na karcie pamięci, przeznaczony dla nagranych obrazów.
Obrazy będą nagrywane w nowo utworzonym katalogu, dopóki inny katalog nie zostanie utworzony lub dopóki nie wybierzesz innego katalogu do nagrywania.
  1. MENU (Ustawienia) (Narzędzia karty pamięci) [Utwórz katalog REC] [OK]

Informacje o katalogach
Gdy nowy katalog zostanie utworzony, możesz zmienić katalog docelowy. [Szczegóły]
Uwagi
  • Ta pozycja nie jest wyświetlana, gdy do zapisywania obrazów jest używana pamięć wewnętrzna.

  • Gdy włożysz do aparatu kartę pamięci, która była używana w innym sprzęcie i zaczniesz nagrywać obrazy, nowy katalog może zostać automatycznie utworzony.

  • W jednym katalogu można zapisać do 4 000 zdjęć. Kiedy pojemność katalogu zostanie przekroczona, automatycznie tworzony jest nowy katalog.