Zmień katalog REC

Zmienia na karcie pamięci katalog, który jest aktualnie używany do nagrywania obrazów.
  1. MENU (Ustawienia) (Narzędzia karty pamięci) [Zmień katalog REC]

  1. Wybierz katalog za pomocą / na przycisku sterowania.

  1. [OK]

Uwagi
  • Ta pozycja nie jest wyświetlana, gdy do zapisywania obrazów jest używana pamięć wewnętrzna.

  • Nie można wybrać folderu z liczbą „MSDCF” lub „ANV01” jako folderu wyłącznie do nagrywania.

  • Nie można przenieść nagranych obrazów do innego katalogu.