Skasuj katalog REC

Usuwa z karty pamięci katalog, przeznaczony dla nagranych obrazów.
  1. MENU (Ustawienia) (Narzędzia karty pamięci) [Skasuj katalog REC]

  1. Wybierz katalog za pomocą / na przycisku sterowania.

  1. [OK]

Uwagi
  • Ta pozycja nie jest wyświetlana, gdy do zapisywania obrazów jest używana pamięć wewnętrzna.

  • Jeżeli za pomocą [Skasuj katalog REC] skasujesz katalog ustawiony jako katalog do zapisu, jako kolejny katalog do zapisu zostanie wybrany katalog oznaczony najwyższym numerem.

  • Jeśli katalog zawiera obrazy chronione, pozostałe obrazy zostaną usunięte, a katalog pozostanie.

  • Jeśli katalog zawiera pliki, których aparat nie może odtworzyć, nie można go skasować.