Kopiuj

Kopiuje wszystkie obrazy z pamięci wewnętrznej na kartę pamięci.
  1. Włóż do aparatu kartę pamięci o wystarczającej wolnej pojemności.

  1. MENU (Ustawienia) (Narzędzia karty pamięci) [Kopiuj] [OK]

Uwagi
  • Upewnij się, że akumulator jest wystarczająco naładowany. W przeciwnym razie akumulator może wyczerpać się podczas próby skopiowania plików zdjęciowych, powodując błąd kopiowania i stwarzając ryzyko uszkodzenia danych.

  • Nie można kopiować pojedynczych obrazów.

  • Oryginalne obrazy zostają zachowane w pamięci wewnętrznej nawet po ich skopiowaniu. Aby skasować zawartość pamięci wewnętrznej, wyjmij kartę pamięci po kopiowaniu, po czym sformatuj pamięć wewnętrzną ([Format], używając [Narzędzia pamięci wewnętrz.]).

  • Nowy katalog zostanie utworzony na karcie pamięci i wszystkie dane zostaną skopiowane do tego katalogu. Nie można wybrać określonego katalogu i skopiować do niego obrazów.