Ustawienia regionu

Ustawia czas na lokalny czas wybranego obszaru.
  1. MENU (Ustawienia) (Ustawienia zegara) [Ustawienia regionu] żądane ustawienie


Lokaliz.początk.
Używanie aparatu we własnym regionie. Gdy obecnie ustawiony region jest inny niż region własnego domu, należy przeprowadzić ustawienie regionu.

Destynacja
Używanie aparatu ustawionego na czas miejsca docelowego. Ustaw miejsce docelowe.

Zmiana ustawienia regionu

Ustawienie często odwiedzanego miejsca docelowego umożliwia łatwą regulację czasu, gdy odwiedzasz to miejsce.
  1. Wybierz żądane ustawienie dla [Destynacja], po czym naciśnij .

  1. Wybierz region za pomocą / na przycisku sterowania i wybierz czas letni za pomocą /.