Ustaw. daty i czasu

Nastaw ponownie datę i czas.
  1. MENU (Ustawienia) (Ustawienia zegara) [Ustaw. daty i czasu] żądane ustawienie

  1. Ustaw wartość liczbową i żądane ustawienie za pomocą /// na przycisku sterowania.

  1. [OK]


Format daty i czasu
Można wybrać format wyświetlenia daty i czas.
Czas letni
Można wybrać funkcję czasu letniego [Włącz]/[Wyłącz].
Data i czas
Można nastawić datę i czas.