Oglądanie obrazu na odbiorniku TV standardowej rozdzielczości (SD)

Można oglądać obrazy nagrane aparatem w standardowej jakości obrazu, podłączając aparat do odbiornika TV standardowej rozdzielczości (SD). Zobacz także w instrukcji obsługi dostarczonej razem z telewizorem.
  1. Wyłącz aparat i telewizor.

  1. Połącz gniazdo USB / A/V OUT (A) i gniazda wejścia audio/wideo telewizora (B) za pomocą dedykowanego kabla A/V VMC-15CSR1 (sprzedawany oddzielnie) (C).

  1. Włącz telewizor i ustaw wejście.

  1. Naciśnij przycisk (Odtwarzanie), aby włączyć aparat.

Obrazy wykonane aparatem pojawią się na ekranie telewizora. Wybierz żądany obraz przyciskiem sterowania.
Uwaga
  • Gdy aparat jest używany za granicą, może być konieczne przełączenie [Wyjście wideo]. [Szczegóły]