„Music Transfer”

„Music Transfer” umożliwia zamianę plików muzycznych zapisanych fabrycznie w aparacie na własne, ulubione ścieżki, a także pozwala na kasowanie i dodawanie plików muzycznych.
Można także przywrócić ścieżki fabrycznie zaprogramowane w aparacie.
Pobierz oprogramowanie z poniższego adresu URL i zainstaluj je na komputerze.
  • Następujące rodzaje ścieżek mogą być importowane przy użyciu oprogramowania „Music Transfer”.

  • Pliki MP3 zapisane na twardym dysku komputera

  • Ścieżki muzycznej płyty CD

  • Zaprogramowana muzyka, zapisana w pamięci aparatu

  • Przed uruchomieniem programu Music Transfer wykonaj czynność MENU (Ustawienia) (Główne ustawienia) [Pobierz muzykę] i podłącz aparat do komputera.

Inne szczegółowe informacje, zobacz pomoc w „Music Transfer”.
Podobny temat