Importowanie obrazów na komputer

Program „PlayMemories Home” umożliwia łatwe importowanie obrazów.
Szczegółowe informacje o funkcjach programu „PlayMemories Home” można znaleźć w „Przewodniku pomocniczym PlayMemories Home”.

Importowanie obrazów na komputer z systemem Windows bez użycia programu „PlayMemories Home”

Gdy po nawiązaniu połączenia USB między aparatem i komputerem, pojawi się Kreator autouruchamiania, kliknij [Otwórz folder, aby wyświetlić pliki] [OK] [DCIM] lub [MP_ROOT] skopiuj wybrane obrazy na komputer.

Importowanie obrazów na komputer z systemem Mac bez użycia programu „PlayMemories Home”

Podłącz aparat do komputera Mac. Dwukrotnie kliknij nowo rozpoznaną ikonę folderu na pulpicie , w którym zapisane są obrazy, które chcesz importować. Następnie przeciągnij plik obrazu na ikonę dysku twardego i upuść.
Uwaga
  • Naciśnij MENU (Ustawienia) (Główne ustawienia) [Ust. połączenia USB] na [Mass Storage].