Drukowanie zdjęć

Możesz drukować zdjęcia za pomocą następujących metod.
 • Drukowanie bezpośrednie przy użyciu drukarki obsługującej posiadaną kartę pamięci.
  Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczanej razem z drukarką.

 • Drukowanie przy użyciu komputera
  Możesz importować zdjęcia na komputer za pomocą programu „PlayMemories Home”, a następnie je wydrukować.
  Szczegółowe informacje można znaleźć w programie „Przewodnik pomocniczy PlayMemories Home”.

 • Drukowanie w punkcie usługowym
  Możesz zanieść kartę pamięci do punktu usługowego drukującego zdjęcia. Jeżeli punkt usługowy oferuje usługi zgodne ze standardem DPOF, możesz wcześniej dodać znak (Znacznik druku) do zdjęć w trybie odtwarzania, aby nie wybierać ich na nowo podczas drukowania w punkcie usługowym. Przed skorzystaniem z usług sklepu należy skopiować zdjęcia (zrobić kopię zapasową).

Uwagi
 • Gdy drukujesz zdjęcia wykonane w trybie [16:9], obie krawędzie mogą zostać obcięte.

 • W wypadku niektórych drukarek, nie można drukować zdjęć panoramicznych.