Lista cu conţinuturi

Înainte de utilizare

Fotografierea

Vizualizarea

Utilizarea opţiunilor de MENU (Fotografiere)

Utilizarea opţiunilor de MENU (Vizualizare)

Modificarea setărilor

Vizualizarea imaginilor pe un televizor

Utilizarea cu computerul dvs.

Imprimarea

Probleme tehn.

Măsuri de siguranţă / Despre acest aparat foto