Het interne geheugen gebruiken

De camera heeft een intern geheugen van ongeveer 21 MB. Dit geheugen kan niet uit de camera worden verwijderd. U kunt beelden opnemen in het interne geheugen als er geen geheugenkaart in de camera is geplaatst.

Als een geheugenkaart is geplaatst

[Opnemen]: De beelden worden opgenomen op de geheugenkaart.
[Weergeven]: De beelden op de geheugenkaart worden weergegeven.
[Menu, Instellingen, enz.]: Diverse functies kunnen worden toegepast op de beelden op de geheugenkaart.

Als geen geheugenkaart is geplaatst

[Opnemen]: De beelden worden in het interne geheugen opgenomen.
[Weergeven]: De beelden die in het interne geheugen zijn opgeslagen worden weergegeven.
[Menu, Instellingen, enz.]: Diverse functies kunnen worden toegepast op de beelden die in het interne geheugen zijn opgeslagen.

Over beeldgegevens die in het interne geheugen zijn opgeslagen

Wij adviseren u altijd een reservekopie (back-up) te maken van de beeldgegevens met behulp van een van de onderstaande methoden.

Een reservekopie (back-up) maken op de vaste schijf van de computer

Zonder dat een geheugenkaart in de camera is geplaatst, importeert u de beelden in een computer. [Details]

Een reservekopie (back-up) maken op een geheugenkaart

Zorg voor een geheugenkaart met voldoende vrije capaciteit en kopieer de beelden in het interne geheugen naar de geheugenkaart. [Details]
Opmerkingen
  • U kunt beeldgegevens op een geheugenkaart niet overbrengen naar het interne geheugen.

  • Door een USB-verbinding tot stand te brengen tussen de camera en een computer met behulp van de specifieke USB-kabel, kunt u de beeldgegevens die in het interne geheugen zijn opgeslagen overbrengen naar een computer. U kunt beeldgegevens echter niet overbrengen van de computer naar het interne geheugen.