Inhoudlijst

Vóór gebruik

Opnemen

Weergeven

De MENU-onderdelen gebruiken (opnemen)

De MENU-onderdelen gebruiken (weergeven)

Instellingen veranderen

Beelden weergeven op een televisie

Gebruiken met een computer

Afdrukken

Problemen oplossen

Voorzorgsmaatregelen/ Over deze camera