Lijst met standen van de functieknop

Zet de functieknop op de gewenste functie.

(stilstaand beeld)
Hiermee kunt u stilstaande beelden opnemen.
U kunt de gewenste stilstaand-beeldopnamefunctie selecteren met MENU [Opn. functie].
(Panorama door beweging)
Hiermee kunt u een panoramabeeld samenstellen uit opgenomen beelden.
(bewegende beelden)
Hiermee kunt u bewegende beelden opnemen.
Druk de ontspanknop helemaal in om te beginnen met opnemen, en druk daarna opnieuw op de ontspanknop om het opnemen te beëindigen.

Verwant onderwerp