Lach-sluiter

Wanneer de camera een lachende mond herkent, kunt u hiermee de sluiter automatisch ontspannen.
 1. Druk op (lach) op de besturingsknop.

 1. Wacht tot een lach wordt herkend.

Als een lach wordt herkend en het lachniveau hoger is dan het niveau op de indicator, neemt de camera de beelden automatisch op.
 • Als u in de lach-sluiterfunctie op de ontspanknop drukt, neemt de camera het beeld op en keert daarna terug naar de lach-sluiterfunctie.

 1. Om met het opnemen te stoppen, drukt u nogmaals op (lach).

Tips voor het goed herkennen van een lach
 1. Bedek de ogen niet met uw pony. Bedek het gezicht niet met een hoed, masker, zonnebril, enz.

 1. Probeer het gezicht naar de camera te richten en kijk recht vooruit. Houd de ogen toegeknepen.

 1. Lach duidelijk en met een open mond. De lach is gemakkelijker te herkennen wanneer de tanden zichtbaar zijn.

 • De sluiter wordt ontspannen zodra een persoon waarvan het gezicht is herkend begint te lachen.

 • U kunt het onderwerp dat voorrang heeft bij de gezichtsherkenning selecteren met [Gezichtsherkenning]. Om de lachherkenning toe te passen op een ander gezicht, verandert u het gezicht dat voorrang heeft met behulp van op de besturingknop. [Details]

 • Als een lach niet wordt herkend, selecteert u MENU [Lach-herkenn. gevoeligheid] en stelt u de waarde in op [Glimlach].

Opmerkingen
 • Het opnemen in de lach-sluiterfunctie eindigt automatisch wanneer de geheugenkaart of het interne geheugen vol raakt.

 • Het is mogelijk dat een lach niet goed wordt herkend, afhankelijk van de omstandigheden.

 • U kunt de digitale-zoomfunctie niet gebruiken.

Verwant onderwerp