Wistoets

U kunt ongewenste beelden selecteren om te wissen.
U kunt ook beelden wissen met de MENU-toets. [Details]
  1. Druk op de (weergave-)toets om over te schakelen naar de weergavefunctie.

  1. (wis-)toets gewenste functie op de besturingsknop


Alle in deze map
Hiermee wist u alle beelden in de geselecteerde map tegelijkertijd.
Druk op [OK] na stap 2.
Meerdere beelden
Hiermee kunt u meerdere beelden selecteren om te wissen.
Voer de volgende handelingen uit na stap 2.
  1. Selecteer een beeld en druk daarna op .

Om de selectie te annuleren, drukt u nogmaals op om het merkteken te annuleren.
MENU [OK]
Dit beeld
Hiermee kunt u het huidig weergegeven beeld in de enkelbeeldweergavefunctie wissen.
Annul.
Hiermee kunt u het wissen annuleren.

U kunt wisselen tussen de indexweergavefunctie en de enkelbeeldweergavefunctie tijdens het selecteren van beelden
Druk in de indexweergavefunctie op de T-kant (weergavezoom) van de knop om terug te keren naar de enkelbeeldweergavefunctie, en druk op de W-kant (index) van de knop om terug te keren naar de indexweergavefunctie.
  • U kunt ook wisselen tussen de indexweergavefunctie en de enkelbeeldweergavefunctie bij [Beveiligen] of [DPOF].

Opmerking
  • In de eenvoudig-functie kunt u [1 beeld] of [Alle bldn] selecteren om een beeld te wissen.

Verwant onderwerp