Scherpstellen

Met deze instelling kunt u de scherpstellingsmethode veranderen. Gebruik het menu als het moeilijk is goed scherp te stellen met de automatische-scherpstellingsfunctie.
AF is de afkorting van "Auto Focus" (automatische scherpstelling), een functie die het beeld automatisch scherpstelt.
Het geselecteerde AF-bereikzoekerframe wordt op het scherm afgebeeld.
  1. MENU (Scherpstellen) gewenste functie


(Multi-AF)
Hiermee wordt automatisch scherpgesteld op een onderwerp in alle bereiken van het zoekerframe.
Als u in de stilstaand-beeldopnamefunctie de ontspanknop tot halverwege indrukt, wordt een groen kader afgebeeld rondom het gebied waarop is scherpgesteld.
  • Wanneer de gezichtsherkenningsfunctie is ingeschakeld, werkt de automatische scherpstelling met voorrang voor gezichten.


(Midden-AF)
Hiermee wordt automatisch scherpgesteld op een onderwerp in het midden van het zoekerframe. Door tezamen met de AF-vergrendelingsfunctie te gebruiken, kunt u het beeld naar wens samenstellen.

(Punt-AF)
Hiermee wordt automatisch scherpgesteld op een extreem klein onderwerp of een smal gebied. Door tezamen met de AF-vergrendelingsfunctie te gebruiken, kunt u het beeld naar wens samenstellen.
  • Houd de camera stil zodat het onderwerp niet uit het AF-bereikzoekerframe raakt.


Opmerkingen
  • Als u de [Digitale zoom] gebruikt, is het AF-bereikzoekerframe uitgeschakeld en wordt met een stippellijn afgebeeld. In dit geval zal de camera scherpstellen op de onderwerpen rondom het midden van het scherm.

  • Wanneer de scherpstellingsfunctie is ingesteld op iets anders dan [Multi-AF], kunt u de gezichtsherkenningsfunctie niet gebruiken.

Scherpstellen op onderwerpen aan de rand van het scherm

Als het onderwerp niet is scherpgesteld, gaat u als volgt te werk:
  1. Stel het op te nemen beeld opnieuw samen zodat het onderwerp zich in het midden van de AF-bereikzoeker (A) bevindt, en druk de ontspanknop tot halverwege in om scherp te stellen op het onderwerp (AF-vergrendeling).

  1. Nadat de AE/AF-vergrendelingsindicator (B) is gestopt met knipperen en continu brandt, keert u terug naar het hele, samengestelde beeld en drukt u de ontspanknop helemaal in.

  • Zolang u de ontspanknop niet helemaal indrukt, kunt u deze handeling zo vaak herhalen als u wilt.

Verwant onderwerp