Gezichtsherkenning

Wanneer de gezichtsherkenningsfunctie wordt gebruikt, herkent de camera de gezichten van uw onderwerpen en stelt automatisch de scherpstelling, flitser, belichting, witbalans en rode-ogeneffectvermindering in.
Wanneer de camera meer dan één gezicht herkent, beoordeelt de camera welke het primaire gezicht is en stelt daarop scherp. Het gezichtsherkenningskader rond het hoofdonderwerp is oranje. Het gezichtsherkenningskader waarop wordt scherpgesteld wordt groen wanneer de ontspanknop tot halverwege wordt ingedrukt.
 1. MENU (Gezichtsherkenning) gewenste functie(Uit)
Hiermee kunt u gezichtsherkenning niet gebruiken.
(Autom.)
Selecteert het gezicht waarop de camera automatisch moet scherpstellen.

Opmerkingen
 • [Uit] is niet beschikbaar wanneer [Zelfontsp.] is ingesteld op [Zelfportret één persoon] of [Zelfportret twee personen].

 • U kunt [Gezichtsherkenning] alleen selecteren als de scherpstellingsfunctie is ingesteld op [Multi-AF] en de lichtmeetfunctie is ingesteld op [Multi].

 • De gezichtsherkenningsfunctie werkt niet tijdens gebruik van de digitale-zoomfunctie.

 • Maximaal 8 gezichten van uw onderwerpen kunnen worden herkend.

 • Tijdens het opnemen in de lach-sluiterfunctie, wordt [Gezichtsherkenning] automatisch ingesteld op [Autom.], ook als dit ingesteld is op [Uit].

Het gezicht met voorrang selecteren

Normaal gesproken selecteert de camera automatisch het gezicht waarop wordt scherpgesteld aan de hand van de [Gezichtsherkenning]-instelling, maar u kunt ook zelf een gezicht selecteren dat voorrang moet krijgen.
 1. Druk op op de besturingsknop tijdens de gezichtsherkenning. Het meest linkse gezicht wordt geregistreerd als het gezicht met voorrang en het kader verandert in een oranje kader ().

 1. Iedere keer wanneer u op drukt, verspringt het gezicht met voorrang één gezicht naar rechts. Druk herhaaldelijk op totdat het oranje kader () rond het gezicht wordt afgebeeld dat u wilt selecteren.

 1. Om het selecteren van gezichten uit te schakelen, verplaatst u eerst het oranje kader naar het meest rechtse gezicht, en drukt u daarna nogmaals op .

 • Het kan onmogelijk zijn het geselecteerde gezicht juist te herkennen afhankelijk van de helderheid van de omgeving, de haardracht van het onderwerp, enz. In dat geval selecteert u het gezicht opnieuw onder dezelfde omstandigheden waarin het beeld zal worden opgenomen.

 • Wanneer de lach-sluiterfunctie wordt gebruikt terwijl een gezichtsherkenningskader is geselecteerd, wordt de lach-herkenning alleen uitgevoerd voor het geselecteerde gezicht.

 • In de eenvoudig-functie of wanneer [Zelfontsp.] is ingesteld op [Zelfportret één persoon] of [Zelfportret twee personen], kunt u een gezicht met voorrang niet selecteren.

Verwant onderwerp