De MENU-onderdelen gebruiken (weergeven)

U kunt de diverse weergavefuncties eenvoudig selecteren met de MENU-toets.
  1. Druk op de (weergave-)toets om over te schakelen naar de weergavefunctie.

  1. Druk op de MENU-toets om het menuscherm af te beelden.

  1. Selecteer het gewenste menuonderdeel met /// op de besturingsknop.

  1. Druk op op de besturingsknop.